Ardiiɓe leyɗe Afrik; kawrii e nder kawral mum en mbaɗnoo balɗe jawtuɗe ɗe; 30/1/2014, to Adiis Abeba, laamorgo leydi Ecoppi, ɓe kawri yo leydi Muritani e gardagol Muhammadu Wuld Abdul Ajiij, ardo Dental leyɗe Afrik (AU) ngal.  Sikke alaa ɗum ko teddungal mawngal wonan’de leydi Muritani, e kala muritaninaajo, kono mbele Muritani hina haan’di e ngal teddungal fof?

So tawiino Dental Afrik ngal fawnoo gardagol ngol ko e golle ɗe laamu leydi golli e nder leydi mum ko yowitii e ɓamtaare e pottal, e fotndude ɓiɓɓe leydi; mbiyen Muritani kam haandaani heen. Ngam laamu Muritani e gardagol Abdul Ajiij, hina woɗɗi fotndude ɓiɓɓe leydi, gila o ƴetti laamu; ko o kiiɗiiɗo ɓaleeɓe leydi ndii, wonaa to baŋnge laamu, wonaa to baŋnge faggudu.

Ɓaleeɓe Muritani (fulɓe, sooniŋkooɓe, jolfuɓe, hay hardaneeɓe) fof hina kawri ko nguu ɗo laamu ɓuri famɗude ɓaleeɓe, Jaagorɓe ko seeɗa woni ɓaleeɓe, Gowerneeru ngalaa, Ammbasaderuuji ngoodaani, Arme e polis haalaaka, ellee tan o ari ko joñde ɓaleeɓe haa teeŋti noon Fulɓe!

Heɗen ciftora (anndita) binndital baɗanongal kitaale ɗiɗi jawtuɗe ɗe 2012-2013, ɓaleeɓe kaɗano winnditaade, walla kam cattinanaa haa satti, ko heewi e fulɓe ɓe mbiya ko Senegaal walla Gine njeya, ko jiidaa e hardaneeɓe wuurɓe e macungaagu haa jooni.

[irp posts= »1824″ name= »Sifoɗen seeɗa e dawrugol leydi Muritani »]

O baŋnge kam Muritani haandaani e ardaade dental leywe Afrik!…

To baŋnge potal (Dimokaracy), woto njejjiten Ajiij ardi e laamu ko follude hooreejo cuɓanooɗo e mbaadi pottal laaɓndi, hade makko naatde woote o huuri follo (Coup) ngo. Hay sinno polotik laamu Muritani caggal leydi, hina haandini ɗum e ardineede dental leyɗe Afrik, polotik nder leydi ndii kam haandinaani ngu heen…

To sakket (timmoode), dental leyɗe Afrik ngal hina foti lelnude, sarɗiyeeji laaɓɗi, tawa kala leydi ngardatoondi dental ngal ko maa huuɓnaɗi, ko way hono: laamoraade peewal, fotndude ɓiɓɓe leydi fof, yantude e kala baɗɗo kuddataa; yo haɗe laamaade, saka ardinee dental ngal.

Kuɗol: Abdullaay Yerel Soh

Muritani/Immorde e Keere/Misra